Project Boom­kamp Borne.

Huis­vesting van arbeids­migranten Boomkamp Groen­bedrij­ven

De uitvraag was om represen­tatieve woon­ruimte voor migranten te ontwerpen om seizoens­mede­werkers te kunnen werven in een concur­rerende markt”

Project overzicht

Project

Ontwerp van een nieuw indeling, Bouw­kundig en interieur

Opdrachtgever: Siboldii Vastgoed B.V. (Boomkamp)

Periode

Oktober 2021 – januari 2023

Diensten

  • Idee, concept, advies en budget­tering
  • Ontwerp: interieur, verlichting, materiaal- en kleur­adviezen
  • Budget­tering en offerte-aanvragen
  • Advies en ontwerp nieuwe kamers
  • Advies en selectie beeld­materiaal en signing
  • Uitvoering en be­gelei­ding verbou­wing, project­mana­gement

Wie

Bouwkundig ontwerp, advies, directie­voering: Ronald Wieggers en Bert Klaaysen

Interieur­ontwerp en project­bege­leiding: Bert Klaaysen

Project­onder­steuning: Marion Kunkeler

Over de locatie:

Het sterk veranderde koop­gedrag van consu­menten is er de oorzaak van dat Boomkamp is gestopt met de show­tuinen. Op deze locatie was ook een thee­schenkerij/­restau­rant gevestigd.

Door de sterke veran­derende omstan­digheden voor het werven van mede­werkers is besloten om het leeg­staande gebouw om te bouwen tot huis­vesting van arbeids­migranten. De wens was om deze mede­werkers een kwali­tatief hoog­waardige huis­vesting te bieden. Een deel van de kwaliteitseis is certi­ficering door de SNF (Stichting Normering Flexwonen) SNF staat voor financiële zeker­heid voor de migranten mede­werkers en om uitbui­ting te voor­komen.

“Hoe zou jij als Neder­landse arbeids­migrant willen worden ontvan­gen als je in het buiten­land zou moeten werken”.

Bert Klaaysen
Adviseur en  Interieurdesigner

Interieur ontwerp

Vanaf oktober 2021 is Bert Klaaysen gevraagd om het interieur efficiënt en doelmatig vorm te geven. De opgave was een behoorlijke puzzel om in de bestaande bouw overal zo mogelijk gelijke kamers te creëren. Dit betekende een intensieve samenwerking met Ronald Wieggers, hierdoor is de indeling maximaal geoptimaliseerd. Het concept is aangepast van keukens en badkamers per afdeling naar individuele voorzieningen. Want, hoe zou jij als Nederlandse arbeidsmigrant willen worden ontvangen als je in het buitenland zou moeten werken? Na de definitieve vaststelling van de indeling was de volgende fase het zo veel mogelijk standaardiseren van badkamers en inrichting met meubilair van de diverse kamers. Alle badkamers op-één-na zijn identiek en prefab gefabriceerd, dit geldt ook voor de kasten en de keukens. Alle kamers zijn voorzien van een beeldscherm, internet en intern algemene communicatie. De kamers zijn geschikt voor twee personen.

Toegang tot het gebouw en de slaapkamers gaat met een deursysteem op bluetooth. In plaats van een sleutel kunnen medewerkers met hun mobiel het gebouw binnen. De eigenaar wordt hiermee ontzorgd en kan op afstand de faciliteiten beheren.

De gemeenschappelijke ruimten bestaand uit een wasruimte voorzien van wasmachines en drogers, een gemeenschappelijke verblijfruimte en buiten terrassen, voldoende parkeergelegenheid en een fietsenberging.

Design Boom­kamp Borne

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil meer!

Ben je nog niet helemaal uitgekeken? Geen probleem we hebben nog veel meer projecten.