Molenmuseum,
de Valk.

Project overzicht

Opdracht

Ontwerp van een nieuwe ontvangstruimte, museumwinkel en balie voor Molenmuseum De Valk
Opdrachtgever: Erfgoed Leiden en Omstreken

Wie

Ontwerp, advies, directievoering: Bert Klaaysen
Projectbegeleiding: Marion Kunkeler

Periode

Okt. 2017 – maart 2019

Werkzaamheden in opdracht van Avenir projects

  • Idee, concept, advies en budgettering
  • Ontwerp: interieur, verlichtingssysteem, materiaal- en kleuradviezen
  • Budgettering en offerte-aanvragen
  • Advies en ontwerp nieuwe filmzaal/presentatieruimte
  • Advies en selectie beeldmateriaal
  • Uitvoering en begeleiding verbouwing (projectmanagement)
  • Oplevering en nazorg

Over Molen­museum De Valk

Aan de rand van het oude centrum, op steen­worp­afstand van station Leiden Centraal, staat Molen­museum De Valk. Dit prach­­tige his­to­rische bouw­werk uit 1743 wordt dage­lijks beheerd door 3 molenaars en 2 mede­werkers. Jaarlijks ontvan­gen zij meer dan 30.000 bezoekers. In 2017 zijn zij het met elkaar eens: om bezoekers in de toe­komst op een eigen­tijdse wijze kennis te laten maken met een van Neerlands oudste ambach­ten, is de inrich­­ting van Molen­museum de Valk aan ver­nieuwing toe.

Wanneer de laatste molenaar in 1964 overlijdt, wordt Molen De Valk op 2 juni 1966 een museum. Maar anno 2017 is de donkere inrichting en de sfeer uit de jaren ’70 sterk gedateerd. De entree en de film­zaal mogen gebruiks­vrien­delijker en het sanitair is echt aan vervanging toe.

Maar hoe ga je vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het oude ambacht? Hoe kunnen we het inte­rieur moderniseren en tege­lijker­tijd het verhaal van de molen nog beter over het voet­licht brengen bij bezoe­kers, vroegen betrokken partijen zich af?

Een oud ambacht in een nieuw jasje

In opdracht van Erfgoed Leiden en Omstre­ken gaat Avenir projects in 2017 met deze vragen aan de slag. Bert Klaaysen ontwerpt onder meer een nieuwe ontvangst­ruimte, een entreebalie geïnspi­reerd op het houten molenrad uit 1697, de inrichting van de museumwinkel, de film­ruimte en het sanitair.

De balie in Molen De Valk

Meer comfort en een eigentijdse sfeer
Bert Klaaysen: “In de filmzaal zijn onder meer de vloeren, de banken en de filmwand ver­nieuwd. De ruimte is nu vrien­delijk en comfortabel voor bezoe­kers. Ook in de ontvangstruimte, waar het behoorlijk kon tochten, hebben we met nieuwe vloeren, andere verlichting en een ver­nieuwde balie gezorgd voor veel meer comfort en een eigentijdse ontvangst- en werkruimte, voor zowel de bezoekers als de mede­werkers.”

Uiteenlopende belangen maken het complex
Ike Ruiter, stafmedewerker Erfgoed Leiden en Omstreken: “De belangen van de verschil­len­de betrokken partijen liepen sterk uiteen. Dat maakt een project als dit altijd complexer. Bert heeft de samenwerking en commu­nicatie tussen de verschillende partijen op een heel prettige manier gecoördineerd. Hij luistert naar iedereen en stemt zijn ontwerpen goed af op de wensen van de gebruikers, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en uitstraling. Avenir is zowel sterk op de inhoud als in het proces.”

Maar hoe ga je vernieuwen zonder afbreuk te doen aan het oude ambacht? Hoe kunnen we het inte­rieur moderniseren en tege­lijker­tijd het verhaal van de molen nog beter over het voet­licht brengen bij bezoe­kers, vroegen betrokken partijen zich af?

Een oud ambacht in een nieuw jasje

In opdracht van Erfgoed Leiden en Omstre­ken gaat Avenir projects in 2017 met deze vragen aan de slag. Bert Klaaysen ontwerpt onder meer een nieuwe ontvangst­ruimte, een entreebalie geïnspi­reerd op het houten molenrad uit 1697, de inrichting van de museumwinkel, de film­ruimte en het sanitair.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil meer!

Ben je nog niet helemaal uitgekeken? Geen probleem we hebben nog veel meer projecten.